Voksne

Gruppe for voksne 

Dette er et tilbud om terapi i en gruppe som består av voksne kvinner og menn som for eksempel har behov for å få hjelp til å ta vanskelige valg, har sorgreaksjoner, opplever tap, har relasjonskonflikter i familien eller i arbeidslivet, er stresset, har smerter i kroppen, er urolige, har angst, lite energi, er ensomme eller ønsker personlig utvikling.

Deltakerne har ulik erfaring med terapi og deltakelse i denne typen grupper. Noen får med dette sitt første møte med terapi. Andre velger å delta i en gruppe for å slippe det direkte fokuset på seg selv som individualterapien gir. Noen har erfaring fra, eller går samtidig i individualterapi, og ønsker det ekstra som en gruppe kan tilby.

Gruppen er åpne. Det vil si at den tar imot nye medlemmer når noen velger å gå ut av gruppen.

 

I gruppe for voksene vil du blant annet få hjelp og veiledning :

  • til å ta vanskelige valg.
  • til å håndtere tap.
  • sorgreaksjoner
  • relasjonskonflikter i familien eller i arbeidslivet.