Ungdom

Gruppe for ungdom som sliter med å finne seg til rette i hverdagen

Dette er en samtalegruppe for unge (ungdomsskole/videregående) gutter og jenter som opplever at ungdomstiden er vanskelig å håndtere, og som har behov for å bli bedre kjent med seg selv.

Mange ungdommer opplever ulike former for angst knyttet til prestasjonspress, er ensomme, opplever at de er annerledes enn de andre, har konflikter med familiemedlemmer eller venner, er slitne eller erfarer utenforskap.

Fellesskapet, støtten, utfordringene og gjenkjennelsen som de kan oppleve i gruppeprosessen gir svært viktig læring for disse ungdommene.

Gruppen er lukket. Det vil si at den starter når den har nok medlemmer, og slutter etter 6 samlinger. Hver samling er på tirsdager, og varer i 2 timer.