Spedbarn

Samspillsgruppe for foreldre med sped- og småbarn

Dette er en gruppe for sped- og småbarnsforeldre der målet er å bygge en solid relasjon mellom barnet og en eller begge foreldre, og dermed legge grunnlag for en trygg tilknytning. Det gjøres ved at foreldre får hjelp til å forstå og svare på barnets atferd.

Gruppeprosessen er fundert i tilknytningsteori, traumepsykologi, bevegelses og kroppsorientert gestaltteori og Newborn Behavioral Observations (NBO). Den ene eller begge foreldre deltar sammen med barnet. Mye av aktiviteten foregår på matter på gulvet. Det er anledning til å ta med private tepper. Observasjoner av barna og samtaler rundt samspillet mellom barn og foreldre i øyeblikket, er en stor del av gruppeprosessen. Gruppeleder knytter fortløpende observasjoner av barna til aktuell teori. Gruppemedlemmene gis god anledning til å reflektere sammen, utveksle erfaringer, støtte hverandre og bygge nettverk.

Gruppen er lukket. Det vil si at den starter når den har nok medlemmer, og slutter etter 3 samlinger. Målgruppen er enslige foreldre eller foreldrepar. Hver samling er på tirsdager, og varer i 2 timer.

 

I samspillsgruppe for foreldre vil du bland annet:

  • Bygge en solid relasjon mellom barn og foreldre.
  • Legge grunnlag for en trygg tilknytning.
  •  Reflektere i ett felleskap.
  • Utveksle erfaringer.
  • Støtte hverandre.
  • Bygge nettverk.