Ledere og/eller ansatte

Gruppe for ledere eller ansatte i bedrifter/organisasjoner

Ulike veiledningsgrupper tilbys, avhengig av hvem som er deltakere, og hvilke behov bedriften/organisasjonen har. Les mer under overskriften «Om grupper».

  • Gruppe for ledere.

Gruppen er vanligvis sammensatt av deltakere fra ulike bedrifter/organisasjoner. Dersom flere ledere fra samme bedrift/organisasjon ønsker veiledning, vil de få tilhørighet i samme gruppe.

  • Gruppe for ansatte.

Gruppen er sammensatt av ansatte fra samme bedrift/organisasjon

Gruppene er lukket. Det vil si at de består av faste medlemmer og har en start- og sluttdato. Hver gruppe går over minst 6 mndr, med møte hver 3. uke. Hver samling tar 2-3 timer, avhengig av antall medlemmer. Det kan forhandles om hvilke faste ukedager samlingene skal legges til. Jeg veileder gjerne i bedriftens egne lokaler, dersom det er ønske om det.

Gruppene må ha minst 6 deltakere for å kunne starte. Medlemmene må forplikte seg til å delta i hele perioden.

 

Gruppeprosessen kan bidra til at de som veiledes

  • Blir bevisst sin egen væremåte
  • Blir bedre kjent med seg selv
  • Får økt fokus på holdninger og kommunikasjon
  • Unngår utbrenthet
  • Får tydelig oppgave og rolleforståelse
  • Arbeider mot bedriftens mål
  • Utvikler sitt arbeidsteam

Teamutvikling består i å arbeide med medlemmer fra samme arbeidsgruppe (fra samme bedrift/organisasjon).