Grupper

Om grupper

 

«En gruppe er en samling på flere personer som arbeider mot et felles mål»

 

Jeg tilbyr terapi og veiledning i grupper. Hver samling går over et fastsatt antall uker med møtetidspunkt en fast dag i uken, fortrinnsvis tirsdag kveld.

Hver gruppe består av 6-8 personer. Sped- og småbarngruppene består av inntil fem foreldrepar.

 

Gruppene ledes av meg. Jeg er utdannet gruppeveileder fra VID (1988), har NSF godkjenning som faglig og personlig veileder, og har 20 års erfaring med gruppeledelse i praksisfeltet. De første 10 årene fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Fra 2004 har jeg undervist og veiledet helsesøsterstudenter i organisering og ledelse av grupper. Fra 2012 har jeg i tillegg undervist og veiledet studentgrupper i gestalt-, systemteoretisk og handling og refleksjonsrettet veiledning på utdanningen i Veiledningspedagogikk ved HVL.

 

I denne sammenhengen er jeg terapeut og veileder, og hvilken rolle jeg har som leder av gruppene avgjøres av hva som er målet med den aktuelle gruppen. Jeg tilbyr terapi i grupper for voksne og ungdom, veiledning til foreldre med sped- og småbarn og for ledere eller ansatte i bedrifter/organisasjoner.

 

Læring, utvikling og endring skjer gjennom en prosess, der deltakernes, gruppens eller bedriftens behov eller ulike aktuelle tema får fokus. De enkelte deltakerne blir vekselvis støttet eller utfordret av gruppeleder eller de andre gruppedeltakere. Denne prosessen styres i fellesskap av medlemmene og av gruppeleder. Varhet for enkeltmedlemmenes ønsker, behov og grenser er svært viktig!

Gruppeleder veksler mellom å forholde seg til gruppens enkeltmedlemmer og gruppen som helhet.

Vi gjør enkle øvelser som har til hensikt å tydeliggjøre noe som er viktig for den enkelte eller for gruppen. Jeg gir korte sekvenser med undervisning underveis.

Læringen skjer i hovedsak ved at deltakerne gjør oppdagelser selv. Gruppeleder fungerer som en tilrettelegger for oppdagelser, og gir få råd. Slik prosesslæring tar tid. Stabilitet og forutsigbarhet er viktig for at alle skal oppleve trygghet. Gruppemedlemmene må forplikte seg til å delta fra start til slutt, og møte hver gang. Dersom det er umulig å møte på en samling, må beskjed gis helst dagen før den aktuelle samlingen.

 

Betaling for deltakelse med bankkort på første gruppemøte er en hovedregel. Vips og Izettle brukes. Faktura sendes hvis behov.

 

Bruk av grupper i terapi og veiledning gir mulighet til å:

 • Lære av andres kunnskap og erfaringer
 • Møte andre som er opptatt av det samme som deg selv
 • Reflektere i et fellesskap
 • Få hjelp og støtte fra mange
 • Få anerkjennelse fra andre
 • Bli utfordret når du har behov for det
 • Få hjelp når du står fast
 • Erfare hvordan du selv påvirker- eller påvirkes av andre
 • Se en sak fra flere sider
 • Bygge nettverk
 • Få ny faglig eller personlig kunnskap
 • Bli kjent med deg selv gjennom andre
 • Forebygge utbrenthet